برای اینکه شما یک سرمایه گذاری امن داشته باشید ما نیز تمامی مجوز ها و زیر ساخت ها را آماده کردیم خلاصه اقدامات ما به شرح زیر می باشد.

مهم ترین آنها شامل:

  1. تامین برق و نصب تاسیسات مربوطه
  2. تامین آب و نصب تاسیسات مربوطه
  3. تامین گاز و نصب تاسیسات مربوطه
  4. تامین زیر ساخت های مخابراتی شامل تلفن، اینترنت وایرلس و دوربین های مداربسته
  5. شن ریزی و زیر سازی محور ورودی مجتمع
  6. ایجاد روشنایی محور ورودی مجتمع
  7. ایجاد پارک جنگلی در مجتمع
  8. تهیه و تصویب طرح تفصیلی باغ مجتمع خدماتی مجتمع گردشگری «رویا» به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس
  9. مطالعه و بررسی معماری دوره های تاریخ فارس و منطقه سروستان برای تعیین الگوهای معماری منطبق بر معماری ایرانی
  10. دریافت موافقت نامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری از هیئت دولت
فهرست